Adaty hytaý ösümlik lukmançylygy Motherwort

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: yi mu cao
Iňlis ady: enewort
Latyn ady: Leonurus Japonicus Houtt
Bölümi ulanyň: Kökler
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: Aýbaşysyzlyk, Dismenoreýa we amnoreýa
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Motherwort”, adaty hytaý lukmançylygynyň ady. Leonurus japonicus Houtt-iň täze ýa-da gury howa bölegi. Täze önümler bahar ekiş döwründen tomsuň irki gülleýän döwrüne çenli ýygnaldy; Tomusda baldaklary we ýapraklary kaşaň we güller açylmasa ýa-da başda guradylan önümler ýygnalyp, güne guradylýar ýa-da böleklere bölünip, güne guradylýar. Theurduň hemme ýerinde giňden ýaýrandyr. Gan aýlanyşygyny öňe sürmek, aýbaşy, diurez, detumesensiýa, ýylylygy arassalamak we detoksifikasiýa ýaly wezipeleri ýerine ýetirýär. Düzgünsiz aýbaşy, dismenoreýa, amenoreýa, tükeniksiz lohiýa, ödem, az peşew, agyry we çişmek üçin ulanylýar. 

Traditional Chinese herbal medicine motherwort06

Netijelilik

Gan aýlanyşygyny ösdürmek we aýbaşy, diurez we ýuwulmagy kadalaşdyrmak, ýylylygy we detoksifikasiýany arassalamak. 

Görkezişler

Düzgünsiz aýbaşy, dismenoreýa, amenoreýa, tükeniksiz lohiýa, ödem, az peşew, agyry we çişmek üçin ulanylýar. 

Baglanyşyk

1. Abort gany: tiken kök ýapragy, enewort 52. Iki tabak suw, bir tabak gaýnag şiresi, soň bolsa bir hyzmat etmek üçin iki porsiýa bölünen bir käse gowurmaly (《Şeng Ji Zong Lu).
2. Dogrumdan soňky gematuriýa, ýürek islegi: enäniň gözleg şiresi, ajaýyp alyň (children Çagalaryň we eneleriň gizlin ýazgylary).
3. Dogrumdan soňky gan ýapylmaýar: enäniň şiresi kiçijik bir käse, şeraba, ýyly (《Şeng Hui Fang).
Ulanylyşy we dozasy: 9 ~ 30g; Täze önüm 12 ~ 40g.

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Täze önümler bahar ekiş döwründen tomsuň irki gülleýän döwrüne çenli ýygnaldy; Tomusda baldaklary we ýapraklary kaşaň we güller açylmasa ýa-da başda guradylan önümler ýygnalyp, güne guradylýar ýa-da böleklere bölünip, güne guradylýar. 

Gaýtadan işlemek usuly

Hapalary aýyryň, ýuwuň, nemlendiriň, galyň dilimlere ýa-da böleklere bölüň we guradyň.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

New harvest dried Artemisia argyi leaf6

  • Öňki:
  • Indiki: